Условия за ползване

 1. Уебсайт, разположен на адрес ngvibes.com това е защитена с авторски права творба, принадлежаща на езеро в гората. Някои функции на Сайта могат да бъдат обхванати от допълнителни насоки, условия или правила, които ще бъдат публикувани на сайта във връзка с тези функции. Всички такива допълнителни условия, насоки и правила са включени чрез позоваване в настоящите Условия.
 2. „Бисквитки“ и уеб маяци
 3. Както всеки друг уебсайт, използва „бисквитки“. Тези „бисквитки“ се използват за съхраняване на информация, включително предпочитанията на посетителите, както и страниците на уебсайта, които посетителят е посетил или посетил. Тази информация се използва за оптимизиране на работата на потребителите чрез персонализиране на съдържанието на нашата уеб страница въз основа на вида на браузъра на посетителите и/ или друга информация.
 4. DART бисквитка с двойно кликване
 5. Google е един от доставчиците на трети страни на нашия сайт. Той също така използва „бисквитки“, известни като „бисквитки“ на DART, за да показва реклами на посетителите на нашия сайт въз основа на техните посещения и други сайтове в мрежата. Въпреки това, посетителите могат да се откаже от използването на „бисквитки“ DART, като посетите Политика за поверителност на Google в областта на рекламата и съдържание на следния адрес: http://www.google.com/privacy_ads.html .
 6. Нашите Рекламни Партньори
 7. Някои рекламодатели на нашия уебсайт могат да използват „бисквитки“ и уеб маяци. Нашите рекламни партньори включват:
 8. • Google
 9. Всеки от нашите рекламни партньори има своя собствена политика за поверителност за своя уебсайт. За по-лесен достъп тук се поддържа актуализиран ресурс с хипервръзки:
 10. Тези условия за ползване описват правно обвързващи условия и условия, които контролират използването на Сайта ви. С влизането си в сайта вие потвърждавате спазването на тези условия и потвърждавате, че имате пълномощията и възможностите да се присъедините към тези Условия. ТРЯБВА ДА СТЕ НАВЪРШИЛИ 5 ГОДИНИ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО САЙТА. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, НЕ ВЛИЗАЙТЕ В САЙТА И/ИЛИ НЕ ГО ИЗПОЛЗВАЙТЕ.
 11. Тези условия изискват използването на раздел 10.2 от арбитража на индивидуална основа за разрешаване на спорове, както и ограничаване на средствата за правна защита, с които разполагате в случай на спор.
 12. 1. Отчет
 13. * Отговорност за профила. Вие сте отговорни за запазването на поверителността на информацията, за да влезете в профила си и сте изцяло отговорни за всички дейности, които се случват в профила ви. Вие се съгласявате незабавно да уведомите компанията за всяко неразрешено използване или подозрение за неразрешено използване на профила ви. Компанията не може и няма да носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от неспазването на горепосочените изисквания.
 14. 2. Достъп до сайта
 15. • В съответствие с настоящите Условия, Компанията ви предоставя като непрехвърляеми, неизключителни, отзывную, ограничен лиценз за достъп до Сайта единствено за ваша лична, некомерсиална употреба.
 16. * Определени Ограничения. Права, предоставени от вас в настоящите Условия, попадат под следните ограничения: (а) не трябва да се продава, отдава под наем, отдава под наем, прехвърля, прехвърляте, разпространявате, публикувате или по друг начин да използва Сайта за търговски цели; (б) не трябва да променяте, създавате производни творби, обратно да проектирате, съставяне или редизайн всяка част на Сайта; (в) вие не трябва да влизате в Сайт за създаване на сходен или конкурентен уеб сайт.; и (d) с изключение на случаите, изрично посочени в настоящия документ, никаква част от Сайта не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, преиздаден, зарежда, показва, публикува или прехвърля във всякаква форма или по всякакъв начин, освен ако не е посочено друго, всички бъдещи издаване, актуализиране или друго допълнение към функционалността на Сайта попадат под действието на настоящите общи Условия. Всички известия за авторски права и други права на собственост на сайта трябва да бъдат запазени на всичките му копия.
 17. * Компанията си запазва правото да променя, спира или прекратява Сайта със или без уведомление. Вие потвърдихте, че компанията няма да носи отговорност пред вас или трета страна за промени, прекъсване или прекратяване на Сайта или част от него.
 18. • Няма поддръжка или поддръжка. Вие се съгласявате, че компанията няма да бъде задължена да ви предоставя никаква подкрепа във връзка със Сайта.
 19. • С изключение на всеки Потребителски съдържание, което може да предостави това, вие разбирате, че всички права на интелектуална собственост, включително авторско право, патенти, търговски марки и търговски тайни, на Сайта и неговото съдържание принадлежат на Компанията или доставчиците на Компанията. Моля, имайте предвид, че тези Условия и достъп до нашия Сайт не ви дава никакви права, права на собственост или интереси по отношение на каквито и да било права върху интелектуалната собственост, с изключение на правата ограничен достъп, посочени в раздел 2.1. Компанията и нейните доставчици си запазват всички права, които не са предоставени в настоящите условия.
 20. 3. Персонализирано Съдържание
 21. * Персонализирано съдържание. „Потребителско съдържание“ означава всяка и цялата информация и съдържание, които потребителят изпраща на сайта. Вие сте единствено отговорни за Вашето потребителско съдържание. Вие носите всички рискове, свързани с използването на вашето потребителско съдържание. С настоящото Вие потвърждавате, че вашето потребителско съдържание не нарушава нашата Политика за допустимо използване. Нямате право да заявявате или намеквате на други лица, че вашето потребителско съдържание по никакъв начин се предоставя, спонсорира или одобрява от компанията. Тъй като вие сте отговорни за Вашето потребителско съдържание, може да се окажете отговорни. Компанията не е задължена да архивира всяко Потребителско съдържание, което публикувате; освен това, вашето потребителско съдържание може да бъде изтрито по всяко време без предизвестие. Вие сте изцяло отговорни за създаването на собствени резервни копия на вашето потребителско съдържание, ако желаете.
 22. • С настоящото предоставяте на необратима, неизключителен, безплатен и напълно платен света лиценз за възпроизвеждане, разпространение, публична демонстрация и изпълнение, обучение на производни произведения, включването в други произведения и друго използване и използване на вашето потребителско съдържание, а също и за предоставяне на сублицензий по-горе права единствено за включване на допълнително съдържание в Сайта. С настоящото Вие се отказвате безвъзвратно от всякакви претенции и претенции за морални права или приписване на вашето потребителско съдържание.
 23. * Политика На Приемлива Употреба. Следните условия съставляват нашата „политика за приемливо използване“:
 24. • Вие се съгласявате да не използвате Сайта за събиране, товарене, пренос, показване и разпространение на всяко потребителско съдържание (i), който нарушава каквито и да било права на трети лица или друга интелектуална собственост, или на правото на собственост; (ii) който е незаконна, обидна, обидни, заплашителни, вредни, вторгающимся в личния живот на друг човек, вулгарен, дискредитирующим, лъжа, умишлено подвеждащи, клеветническо, порнографски, нецензурни, очевидно обидни, насърчава расизъм, фанатизъм, омраза или физическа вреда от всякакъв вид по отношение на всяка група или отделен човек; (iii) който нанася вреда на непълнолетни по какъвто и начин; или (iv) Това е нарушение на всеки закон, наредба или задължение или ограничения, наложени от трета страна.
 25. • Освен това, вие се съгласявате, че няма да: (i) да изтегляте, предавате или разпространявате на или чрез Сайта какъвто и да е софтуер, предназначен за увреждане или промяна на компютърна система или данни; (ii) да изпрати чрез Сайта нежелана или несанкционированную реклама, рекламни материали, нежелана поща, спам, писма-на веригата за доставки, пирамидални схеми, или всяка друга форма на дублиращи се или нежелани съобщения; (iii) използване на Сайта за събиране, улавяне, събиране или за събиране на информация или данни за други потребители без тяхно съгласие; (iv) да се намесва, нарушават или създават прекомерно натоварване на сървъри или мрежи, свързани към Сайта, или да наруши правила, политика или процедура на такива мрежи; (v) се опитват да получите неоторизиран достъп до Сайта, независимо дали чрез подбор на пароли или други начини; (vi) притеснява или попречи на някой друг потребител да използва и да използват Сайта; или (vi) използване на софтуера или на автоматизирани агенти или скриптове за създаване на няколко акаунта на Сайта или за автоматично търсене, заявки или запитвания към Сайта.
 26. • Запазваме си правото видите всички Потребителски генерирано съдържание, както и за разследване и / или да предприеме съответните мерки срещу вас по наше собствено усмотрение, ако нарушите Политиката на допустимо използване, или за всяко друго положение от тези Условия или по някакъв начин създадете отговорност за нас или всяко друго лице. Такива действия могат да включват изтриване или промяна на потребителското Ви съдържание, затваряне на профила ви в съответствие с раздел 8 и/или съобщаване на правоприлагащите органи за вас.
 27. • Ако предоставяте някакви коментари или предложения за Сайта, с настоящото вие предоставяте на Компанията всички права върху такива Коментари и се съгласявате с факта, че Компанията има право да използвате пълноценно използване на такива Прегледи и свързана с тях информация по начин, който тя счита за подходящ. Компанията ще третира всяка обратна връзка, която предоставяте на компанията, като неконфиденциална и не-собственост.
 28. 4. Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазвате Компания и нейните длъжностни лица, служители и агенти, включително за разходи и адвокатски такси, от искове или претенции, срещу всяка трета страна поради или в резултат на (а) използването на Сайта, (б) вашето нарушение на настоящите общи Условия, (в) нарушение на приложимите закони или нормативни актове или (г) на потребителско съдържание. Компанията си запазва правото да поеме изключителна защита и контрол по всеки въпрос, по който сте длъжни да ни компенсирате, и вие се съгласявате да сътрудничите с нашата защита по тези искове. Вие се съгласявате да не разрешавате никакви въпроси без предварителното писмено съгласие на компанията. Компанията ще положи разумни усилия, за да ви уведоми за всяко такова твърдение, действие или производство, веднага щом научи за него.
 1. 31. Връзки и реклами на трети страни; други потребители
 2. * Връзки и реклами на трети страни. Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове и услуги на трети страни и/или да показва реклами за трети страни. Такива връзки и реклами на трети страни не са под контрола на компанията и компанията не носи отговорност за връзки и реклами на трети страни. Компанията предоставя достъп до тези връзки и реклами на трети страни само за ваше удобство и не преглежда, одобрява, следи, одобрява, гарантира или не прави изявления по отношение на връзки и реклами на трети страни. Вие използвате всички връзки и реклами на трети страни на свой собствен риск и трябва да упражнявате необходимото ниво на предпазливост и предпазливост. Когато кликнете върху някоя от връзките и рекламите на трети страни, се прилагат приложимите условия и политики на трети страни, включително политиките за поверителност и събиране на данни на трети страни.
 3. • Други Потребители. Всеки потребител на Сайта е единствено отговорен за всяко И цялото си Потребителско съдържание. Тъй като не контролираме Потребителското съдържание, вие потвърждавате и приемате, че не носим отговорност за всяко Потребителско съдържание, предоставено от вас или други лица. Вие се съгласявате, че компанията няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от такива взаимодействия. Ако между вас и всеки потребител на Сайта възникне спор, ние не сме длъжни да се намесваме.
 4. • С настоящото Вие освобождавате и завинаги освободиш Компанията и нашите длъжностни лица, служители, агенти, правопреемников и правопреемников от, и се отказвате и отказвате от всички минали, настоящи и бъдещи спорове, искове, спорове, изисквания, права, задължения, отговорности, действия и причините за действие от всякакъв вид и характер, които са възникнали или възникват пряко или косвено от или които са пряко или косвено свързани със Сайта. Ако сте жител на Калифорния, с настоящето вие се отказвате от раздел 1542 от Гражданския кодекс на Калифорния във връзка с горното, в който се казва: Общото освобождаване не се прилага за изисквания, за съществуването на които кредиторът не знае или подозира, че те съществуват в негова полза по време на изпълнение на освобождаването, който, ако те са известни на него или на нея, трябва значително да повлияе върху неговото уреждане с длъжника“.
 5. 32. Отговорност
 6. Този Сайт се предоставя на база „както е“ и „доколкото достъпност“ и компанията и нашите доставчици изрично се отказват от всякакви гаранции и условия от всякакъв вид, изрични, подразбиращи се или предвидени в закона, включително всички гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, право на собственост, спокоен ползване, или за точността или ненарушаване на права. Ние и нашите доставчици не гарантираме, че интернет страницата ще отговаря на вашите изисквания, ще бъде на разположение непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки, или ще бъде точна, надеждна, свободен от вируси или друг злонамерен код, пълна, законно или безопасно. Ако приложимото законодателство изисква гаранции по отношение на сайта, валидността на всички такива гаранции е ограничена до деветдесет (90) дни от датата на първата употреба.
 7. Някои юрисдикции не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че горепосоченото изключение може да не се отнася за вас. Някои юрисдикции не позволяват ограничаване на срока на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не важи за вас.
 8. 7. Ограничаване на отговорността
 9. В максималната степен, позволена от закона, в никакъв случай дружеството или от нашите доставчици не носят отговорност пред вас или трета страна за всяка пропуснати ползи, загуба на данни, разходи за придобиване на заместващи продукти или всякакви непреки, косвени, примерни, случайни, специални или наказателни вреди, възникнали във връзка с настоящите условия или употребата или невъзможността за използване на сайта, дори ако компанията е бил уведомен за възможността от такива щети. Достъпът до сайта и използването му се извършва по Ваша преценка и на вашия риск и вие ще бъдете единствено отговорни за всякакви щети на вашето устройство или компютърна система или загуба на данни в резултат на това.
 10. В максималната степен, позволена от закона, въпреки всички съдържащи се в този документ, разпоредбите за противното, нашата отговорност към вас за всички щети, възникнали в резултат на или свързани с това споразумение, винаги ще бъде ограничена до максимум пет щатски долари (5 долара). Наличието на повече от едно изискване няма да увеличи тази граница. Вие се съгласявате, че нашите доставчици няма да поемат никаква отговорност, произтичаща от настоящото Споразумение или свързана с него.
 11. Някои юрисдикции не позволяват ограничаване или изключване на отговорност за случайни или последващи щети, така че горните ограничения или изключения може да не се отнасят за вас.
 12. 8. Изтичане и прекратяване. Съгласно този раздел настоящите Условия ще останат в пълна сила и действие, докато използвате Сайта. Ние можем да прекратим или прекратим вашите права за използване на Сайта по всяко време по каквато и да е причина по наше усмотрение, включително за всяко използване на Сайта в нарушение на настоящите условия. След прекратяване на правата Ви съгласно настоящите условия, Вашата сметка и правото на достъп и използване на Сайта ще бъдат незабавно прекратени. Разбирате, че всяко прекратяване на профила ви може да доведе до премахване на потребителското Ви съдържание, свързано с профила ви, от нашите реални бази данни. Компанията няма да носи отговорност пред вас за всяко прекратяване на правата ви съгласно настоящите условия. Дори след като правата Ви съгласно настоящите Условия бъдат прекратени, следните условия на настоящите Условия ще останат в сила: раздели 2-2, 5, Раздел 3 и секции 4-10.
 13. 9. Политика за авторските права.
 14. Компанията уважава интелектуалната собственост на другите и моли потребителите на нашия сайт да направят същото. Във връзка с нашия Сайт сме приели и въвели политика при спазване на закона за авторското право, която предвижда премахване на каквито и да е материали, които нарушават авторските права, и прекратяване на дейността на потребителите на нашия онлайн-на сайта, които са повтарящи нарушителите на права на интелектуална собственост, включително авторски права. Ако смятате, че един от нашите потребители, с помощта на нашия Сайт, незаконно нарушава авторските права върху продукта, и искате да премахнете материали, се предполага, че нарушават авторски права, следващата информация е под формата на писмено уведомление трябва да бъде предоставена на нашия оторизиран Агент по авторските права:
 15. 1. вашият физически или електронен подпис;
 16. 2. идентифициране на произведения, защитени с авторски права, за които твърдите, че са били нарушени;
 17. 3. идентифициране на материали в нашите услуги, за които твърдите, че нарушават правата и които ни молите да премахнем;
 18. 4. достатъчно информация, която ни позволява да намерим такива материали;
 19. 5. Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес;
 20. 6. декларация, че добросъвестно вярвате, че използването на нежелан материал не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или в съответствие със закона; и
 21. 7. изявление, че информацията в известието е точна и под страх от наказание за лъжесвидетелство, че вие сте или собственик на авторските права, които се предполага, че са били нарушени, или че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.
 22. Моля, обърнете внимание, че всяко нарушаване на значителен факт в писмена декларация автоматично води след себе си отговорност страна, подавшей жалба, за всички вреди, разходи и такси за адвокат, направени от нас в комуникация с писмено уведомление и твърдението за нарушаване на авторски права.
 23. 10. Общи разпоредби
 24. • Настоящите Условия могат периодично да се преразглеждат, и ако направим съществени промени, ние можем да ви уведоми чрез изпращане по електронната поща на последния адрес на електронна поща, който сте ни задали, и / или чрез публикуване на известие за промени на нашия Сайт. Вие сте отговорни да ни предоставите най-новия си имейл адрес. В случай, че последният имейл адрес, който сте ни посочили, е невалиден, изпращането на имейл, съдържащ такова известие, обаче ще бъде валидно известие за промените, описани в уведомлението. Всички промени в тези Условия ще влязат в сила не по-рано от тридесет (30) календарни дни след изпращане на вас уведомяване по електронна поща или тридесет (30) календарни дни след публикуване на нас уведомления за промени на нашия Сайт. Тези промени ще влязат в сила незабавно за нови потребители на нашия сайт. Продължаването на използването на нашия сайт след уведомяване за такива промени ще означава вашето приемане на такива промени и съгласие с Общите условия на тези промени.
 25. * Разрешаване на спорове. Моля, прочетете внимателно това арбитражно споразумение. Това е част от договора ви с компанията и засяга Вашите права. Той съдържа процедури за задължителен арбитраж и отказ от колективни искове.
 26. * Приложимост на арбитражното споразумение. Всички искове и спорове, свързани с Условията или използването на всеки продукт или услуга, предлагани от Компанията, които не могат да бъдат разрешени неофициално или в съда по дребни искове, трябва да бъде решен чрез задължителен арбитраж на индивидуална основа в съответствие с условията на този Арбитражно споразумение. Освен ако не е договорено друго, всички арбитражни производства се провеждат на английски език. Сега Арбитражното споразумение се отнася за вас и Компанията, както и до всички дъщерни дружества, свързани лица, агенти, служители, заинтересовани предшественици, универсални и универсални, както и към всички регистрирани или неоторизирани потребители или получатели на услуги или стоки, предоставяни в съответствие с Условията.
 27. * Изискване за уведомяване и неофициално разрешаване на спорове. Преди някоя от страните да може да се обърне към арбитража, страната трябва първо да изпрати на другата страна писмено уведомление за спора, описващо естеството и основанията на претенцията или спора, както и исканата помощ. Уведомлението на компанията трябва да бъде изпратено на адрес: qq, qq, Хелзинки. След като получите известие, вие и компанията можете да опитате да разрешите иск или спор неофициално. Ако Вие и компанията не разрешите иск или спор в рамките на тридесет (30) дни след получаване на уведомлението, всяка от страните може да започне арбитражно производство. Сумата на всяко предложение за уреждане, направено от която и да е страна, не може да бъде разкрита на арбитъра, докато арбитърът не определи сумата на арбитражното решение, на което има право някоя от страните.
 28. * Отказ от съдебно жури. С настоящото страните се отказват от конституционните и законовите си права да се обърнат към съда и да проведат съдебно производство пред съдия или жури, като вместо това решат, че всички искове и спорове трябва да бъдат решени в арбитраж съгласно настоящото арбитражно споразумение. Арбитражните процедури обикновено са по-ограничени, по-ефективни и по-евтини от правилата, приложими в съда, и подлежат на много ограничено преразглеждане от съда. В случай, че между вас и компанията възникне съдебно дело във всеки щатски съд или федерален съд по дело за отмяна или изпълнение на арбитражно решение или по друг начин, вие и компанията се отказвате от всички права на журито, като вместо това избирате спорът да бъде решен от съдия.
 29. * Отхвърляне на колективни или консолидирани действия. Всички искове и спорове в рамките на настоящия арбитражното споразумение трябва да се разглежда на арбитраж или съдебен ред на индивидуална основа, а не на групова основа, и вземания повече от един клиент или потребител не може да се разглежда на арбитраж или по съдебен ред съвместно или комбинирани с претенции, всякакъв друг клиент или потребител.
 30. • Поверителност. Всички аспекти на арбитражното производство трябва да бъдат строго поверителни. Страните се съгласяват да запазят поверителността, освен ако не се изисква друго от закона. Този параграф не пречи на страната да представлява в съда всякаква информация, необходима за привеждане в изпълнение на настоящото Споразумение, за привеждане в изпълнение на арбитражното решение или за получаване на разпореждане или на справедливо обезщетение.
 31. * Възможност за разделяне. Ако някоя част или части от настоящия Арбитражно споразумение ще бъдат признати в съответствие със закона невалидни или не са законна сила от съд с компетентна юрисдикция, тогава тази конкретна част или части няма да имат сила и действие и ще бъде отрязана, а останалата част от Споразумението ще запази в пълна сила и ефект.
 32. * Право на отказ. Страната, срещу която е предявен иск, може да се откаже от всички или Всички права и ограничения, посочени в настоящото арбитражно споразумение. Такъв отказ не отменя и не засяга всяка друга част от настоящото арбитражно споразумение.
 33. * Запазване На Споразумението. Това арбитражно споразумение ще остане в сила след прекратяване на отношенията ви с компанията.
 34. * Съд за малки искове. Независимо от гореизложеното, вие или компанията можете да подадете индивидуален иск в съда за малки искове.
 35. * Спешна Справедлива Помощ. Във всеки случай, в съответствие с гореизложеното, всяка от страните може да поиска спешна Справедлива помощ от държавния съд или федералния съд, за да запази статуквото в очакване на арбитраж. Искането за обезпечителни мерки не се счита за отказ от други права или задължения съгласно настоящото арбитражно споразумение.
 36. * Искове, които не подлежат на арбитражно производство. Независимо от горното, дела за обида и клевета, нарушаване на Закона за компютърна измама и злоупотреба, както и нарушение или злоупотребява патент, авторски права, търговски марки или търговски тайни друга страна не попадат в обхвата на настоящия Арбитражно споразумение.
 37. * Фирмата се намира във Финландия.
 38. * Електронни Комуникации. За комуникация между вас и компанията се използват електронни средства, независимо дали използвате Сайта или ни изпращате имейли, дали компанията пуска известия на Сайта или комуникира с вас по имейл. В договорните да се вие (а) се съгласявате да получавате съобщения от Компанията в електронна форма; и (б) се съгласявате с това, че всички разпоредби и условия, договори, писма, разкрития и други съобщения, които Компанията ви предоставя по електронен път, удовлетворяват всякакви законови задължения, които тези съобщения са постигнали би било, ако те са били в печатна форма.
 39. * Пълни Условия. Настоящите Условия представляват пълно споразумение между вас и нас относно използването на Сайта. Нашата неспособност да приложим или наложим каквото и да е право или разпоредба на настоящите условия не представлява отказ от такова право или разпоредба. Имената на секциите в тези Условия са дадени само за удобство и нямат правна или договорна сила. Думата „включително“ означава „включително без ограничения“. Ако някоя от разпоредбите на тези общи Условия ще се счита за невалидна или неприложима, останалите разпоредби от тези Условия, няма да бъдат променяни, и невалидната или няма да има законна сила разпоредба ще се счита за промяна по такъв начин, че да е валиден и са данъчно изпълнение в максимална степен, позволена от закона. Връзката ви с компанията е връзка на независим изпълнител и никоя от страните не е агент или партньор на другата. Тези Условия, както и вашите права и задължения, посочени в този Документ, не могат да бъдат прехвърлени на подизпълнител, делегирани или по друг начин прехвърлят от вас, без предварителното писмено съгласие на Дружеството, и всеки опит за прехвърляне, за подизпълнение, делегиране или прехвърляне в нарушение на гореизложеното ще отпаднат. Компанията може свободно да предава тези Условия. Условията, посочени в настоящите Условия, са задължителни за наследниците.
 40. * Информация за авторски права / търговски марки. Авторско право © 2018. Всички права запазени. Всички търговски марки, лога и знаци на услуги, представени в Сайта, са наша собственост или собственост на други трети лица. не Ви е позволено да използвате тези Знаци, без нашето предварителното писмено съгласие или съгласието на такава трета страна, която може да притежава Марки.
 41. • информация:
 42. * Електронна поща: info@ngvibes.com